Gayrimenkul Vergisi Değer Artışı 2020

tarafından
17
Gayrimenkul Vergisi Değer Artışı 2020

Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi Nedir?

Herhangi bir malınızı (kedinize ait) satarak yani elden çıkarak elde edilen kazançlara değer artış kazancı denir. Gelir Vergisi Kanuna göre satın alınan bir gayrimenkulün 5 yıl içinde satılması durumunda kardan(değer artış kazancı) vergi yükümlülüğü doğurmaktadır.

Gayrimenkul bedelsiz olarak alındıysa (miras veya bedelsiz alım) vergi yükümlülüğü doğmamaktadır. Bu sebeple ödenecek bir vergi ile karşılaşılmaz. Diğer bir madde ise istisna haddidir.

İstisna Haddi Nedir?

Gayrimenkul vergisi değer artışı gayrimenkulün alındığı tarihle satıldığı tarih arasındaki kazanca göre oluşmaktadır. Bu durumda kişiyi vergi mükellefi haline getirir. GİB(Gelir İdaresi Başkanlığı) her yıl için ayrı ayrı alım-satım arasındaki farkın hangi tutarlar olacağını açıklamaktadır, bu sınır tutarına da istisna haddi denmektedir.

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
(G.V.K. Mükerrer 80)

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2020

18.000 TL

310 Seri No.lu Genel Tebliği

2019

14.800 TL

305 Seri No.lu Genel Tebliği

2018

12.000 TL

302 Seri No.lu Genel Tebliği

2017

11.000 TL

296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

11.000 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

10.600 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014

9.700 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

2013

9.400 TL

284 Seri No.lu Genel Tebliği

2012

8.800 TL

280 Seri No.lu Genel Tebliği

Üstteki tabloya bakacak olursak 2020 yılı için gayrimenkul satımından 18.000 TL üzerinde kazanç elde edildiği taktirde gayrimenkul değer artış kazanç vergisi yükümlüsü olacaktır.

Örnekteki sayı 17.999 TL olduğu taktirde vergi mükellefiyeti ortadan kalkacaktır. Eğer örnekteki gibi istisna haddi üzerinde bir gelir elde ederseniz beyanname vermeniz gerekmektedir. Emlak beyannamesi her yılın mart ayına kadar verilmektedir. Gayrimenkul vergisi yılda iki eşit taksitle ödenebilmektedir. (Mart ve temmuz ayı)

Gayrimenkul Değer Artış Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gayrimenkulün satışının gerçekleştiği tarihteki fiyatı ÜFE(üretici fiyat endeksi) göre hesaplanmaktadır.

Gayrimenkul Satış Fiyatı – ÜFE’ye göre Hesaplanan Fiyat = Toplam1

Toplam1 – vergi – harçlar = Sonuç

Çıkan sonucun istisna haddini aşması durumunda sonucun vergisi hesaplanarak ödenecek vergi belli olur. Gayrimenkulü sattıktan sonra karmaşık hesaplarla uğraşmak istemiyorsanız GİB’in hazırladığı gayrimenkul değer artış hesaplama aracını kullanıp vergi mükellefi olup olmadığını hesaplayabilirsiniz.

Gayrimenkul vergisi süreci ve ödeme yöntemleri için