Ev Satış Masrafları

tarafından
2
Ev Satış Masrafları

Ev satış masrafları ev satışı yaparken karşılaşacağınız birtakım masraflardır. Ev değerini arttırma amaçlı, evi hızlı satma amaçlı giderler ve tapu masrafları çıkacaktır.

Ev satışında Ortaya Çıkan Masraflar

Evin satış sürecinde çeşitli masraflar kaşınıza çıkacaktır. Eve alıcı gözle bakıldığında ev değerini arttırmak için ev tadilatı; evin hızlı satılması için emlak firmalar, emlak danışmanı ve ilan ücretleri; evi satarken vergi borcu, tapu masrafları ve noter masrafı.

Satıcı tarafa düşen masrafları satıcı karşılayamayacak durumdaysa bu giderler ev satış fiyatından düşülebilir.

Ev Satış Masrafları: Tadilat Giderleri

Hızlı ev satma yollarını incelediğimiz yazımızda tadilat kalemlerine değinmiştik. Evin hızlıca satılması için alan kişinin hazır ve güzel bir evle karşılaşması gerekmektedir. Yani evi alınca şurası boyanacak burası onarılacak diye düşündürtmemeli. Herhangi bir tadilat sorunu çatlak duvar, tesisat arızası, kötü mutfak banyo sorunu vd. satış değerini düşüren satış zamanını uzatan ve alıcıyı kaçıran faktörlerdir.

Tapu Masrafları

TKGM (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) dairelerinde tapu devri  gerçekleşmektedir. Başvurudan sonra tapu harcı çıkmaktadır genellikle alıcı tarafından ödenen tapu harç masrafı hem alıcı hem de satıcı tarafın yükümlülüğündedir. Yasaya göre %2 alıcıdan %2 satıcıdan harç bedeli kesilmektedir.

Gelir Vergisi

Satışa çıkarılan gayrimenkul son 5 yıl içerisinde alındıysa gelir vergisine tabi olacaksınız. Alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farka göre vergi oranı belirlenmektedir. İstisna haddini aştığı durumlarda vergi oranı fiyata göre artmaktadır.

İstisna Haddi Nedir?

Gayrimenkul vergisi değer artışı gayrimenkulün alındığı tarihle satıldığı tarih arasındaki kazanca göre oluşmaktadır. Bu durumda kişiyi vergi mükellefi haline getirir. GİB(Gelir İdaresi Başkanlığı) her yıl için ayrı ayrı alım-satım arasındaki farkın hangi tutarlar olacağını açıklamaktadır, bu sınır tutarına da istisna haddi denmektedir.

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
(G.V.K. Mükerrer 80)

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2020

18.000 TL

310 Seri No.lu Genel Tebliği

2019

14.800 TL

305 Seri No.lu Genel Tebliği

2018

12.000 TL

302 Seri No.lu Genel Tebliği

2017

11.000 TL

296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

11.000 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

10.600 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014

9.700 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

2013

9.400 TL

284 Seri No.lu Genel Tebliği

2012

8.800 TL

280 Seri No.lu Genel Tebliği

Üstteki tabloya bakacak olursak 2020 yılı için gayrimenkul satımından 18.000 TL üzerinde kazanç elde edildiği taktirde gayrimenkul değer artış kazanç vergisi yükümlüsü olacaktır.

Örnekteki sayı 17.999 TL olduğu taktirde vergi mükellefiyeti ortadan kalkacaktır. Eğer örnekteki gibi istisna haddi üzerinde bir gelir elde ederseniz beyanname vermeniz gerekmektedir. Emlak beyannamesi her yılın mart ayına kadar verilmektedir. Gayrimenkul vergisi yılda iki eşit taksitle ödenebilmektedir. (Mart ve temmuz ayı)

Noter Giderleri

Ev sahibi vekalet vererek satış işlemlerini sürdürmek istediği taktirde masrafa yol açmaktadır. Satış esnasında tapu sahibi tapu dairesinde bulunmayacaksa vekalet şarttır. Ev satış masraflarını azaltmak için vekaleti ortadan kaldırabilirsiniz.

Ev Borçları

Evin ödenmemiş borçları bulunuyorsa; emlak vergisi, apartman aidatı satış esnasında karşınıza çıkacaktır. Alıcıda güven kaybı yaşanmaması için tüm borçlar ödenmeli ya da anlaşmalı olarak alıcıya aktarılmalıdır.

Ev satış masrafları bu şekilde listelenebilir, bunları minimuma indirgeyebilir veya karşı tarafa aktarabilirsiniz.